• V osrčju Slovenskih goric

 • Izdelki s certifikatom

 • Domača pridelava

 • Okusne slovenskogoriške dobrote

 • V sožitju z naravo

 • Iz narave za vas

 • Izdelano z ljubeznijo

Copyright 2021 - Družinska kmetija Kramberger - Šteinbauer

Picture1

 

 

 

 

Picture3

 

 

 

 • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje
 • Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2015

NAZIV AKTIVNOSTI:

Za investicijo je upravičenka dobila sredstva iz naslova »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2015«, podukrep M06.1, Sklop A vlagatelj je zaposlen na kmetiji oz. je zaposlitev predvidel v poslovnem načrtu.

POVZETEK:

Katarina Vrečko, mlada prevzemnica družinske kmetije Kramberger – Šteinbauer, je pridobila finančno pomoč iz podukrepa M06.1 »pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2015«. Naložba je bila potrebna zaradi interesa po izboljšavi in modernizaciji kmetije. Z novimi pridobitvami bodo lažje in boljše kmetovali tudi v naprej. 

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija bo v naslednjih 3 letih izvedla naložbe v izgradnjo objekta za skladiščenje krme z opremo za dosuševanje mrve, izvedli bodo investicijska vzdrževalna dela v hlevu za ekološko rejo govedi – krav dojilj in pitancev z ureditvijo izpustov. Nabavili bodo mobilno opremo za živinorejo – nakup mobilnega agregata za el. energijo za potrebe živinoreje. Povečali in obnovili bodo pašnik za govedo ter posodobili kmetijo z nabavo specialne kmetijsko-gospodarske mehanizacije za EK – česalo z pnevmatsko sejalnico za vsejavanje v travno rušo. Kmetijsko gospodarstvo bodo posodobili tudi z nakupom IKT opreme. Za potrebe dopolnilne dejavnosti na kmetiji bodo kupili opremo za klavnico – predelavo mesa.

CILJI:

S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • Povečanje obsega proizvodnih kapacitet (št. GVŽ),
 • povečanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva (povečanje prihodka iz kmetje ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji),
 • prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolja (uvedba ali posodobitev hlevov za ekološko kmetijstvo, ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali, ureditev in posodobitev strojne opreme).

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • Višji prihodki v dopolnilni dejavnosti,
 • večja prepoznavnost med ostalimi kmeti/pridobitev novih strank,
 • izboljšanje delovnih pogojev,
 • izboljšanje kakovosti krme in mesa.

 

IZBRANA KAKOVOST

Picture1

 

 

 

 

Picture3

 

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo sheme kakovosti, izbrana kakovost.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata. Za pridobitev le tega je potrebno izpolnjevati vse pogoje in specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti – izbrana kakovost. Certifikat nam podeljuje IKC Maribor na podlagi strogih pregledov kmetije. Za trženje proizvodov jamčimo, da so dobri in zagovarjamo naziv – IZBRANA KAKOVOST.

CILJI:

 • Povečanje dodatne vrednosti svežega govejega mesa,
 • konkurenčnost drugim kmetijam.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • Povečanje prepoznavnosti kmetije/pridobivanje novih strank,
 • doseganje višjih prodajnih cen,
 • rast prihodka od prodaje.EKOLOŠKO KMETIJSTVO

Picture1

 

 

 

Picture3

 

 

 

NAZIV AKTIVNOSTI:
3. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemi kakovsoti v letu 2018


GLAVNE DEJAVNOSTI:
Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata. Za pridobitev le tega je potrebno izpolnjevati vse pogoje o pridelavi in predelavi ekoloških pridelkov. Certifikat nam podeljuje IKC Maribor na podlagi strogih pregledov kmetije. Za trženje proizvodov jamčimo, da so dobri in zagovarjamo naziv – EKOLOŠKI.

CILJI:
- Biti prijaznejši do okolja,
- dati dodatno vrednost ekoloških izdelkom,
- konkurirati ostalim kmetom.

PRIČAKOVANI REZULTATI:
- Večje povpraševanje po EKO izdelkih,
- doseganje višjih prodajnih cen,
- pridobivanje novih strank,
- večja prepoznavnost kmetije,
- rast prihodka od prodaje.

 

Picture1

Picture3